گروپ شركتهاي برادران عظيمي که به اختصار ABG نامگذاری شده مجموعه ایست از شرکت های تجارتي که در جهت پیش برد اهداف همسو در راستای سرعت بخشی و تسهیل امر بازرگانی اعم ازصادرات و واردات از كشور هاي چين و تركيه به کشورهای جهان تشکیل گردیده است

گروپ شركتهاي برادران عظيمي از جمله شرکتهای بر جسته و پیشرو در زمینه حمل اموال تجارتی به شکل کانتینر بسته و مترانه از کشور چین و ترکیه به نقاط مختلف افغانستان و جهان می باشد. تجارب و تخصص چندین ساله این شرکت در خصوص ترانزیت، اجرایی تمامی تشریفات کمگری از قبیل محصول کانتینر ها در اسلام قلعه و طورخم، خرید اموال در چین برای مشتری محترم مطابق پکینگ لست، ارائه خدمات ویزای چین و تکت  سبب شده است برادران عظیمی نامی آشنا و مطمئن نه تنها در داخل بلکه دربین کشورهای همسایه , چین و ترکیه گردد.

ایجاد گروپ شركتهاي برادران عظيمي با نظرداشت و مساعد ساختن تمام شرایط برای کارکنان و اجرای خدمات سالم و شفاف، پروژه حمل و نقل ترانزیتی، تکت، اخذ ویزه، عرضه انواع و اقسام لوازم منزل دیکور منزل، لوازم آشپزخانه و دروازه ها و سایز ضرورت منازل را برای هموطنان عزیز انجام میدهد.