یورمید یک کمپنی متنوع پیشتاز داروئی در افغانستان است که به رشد سطح زنده گی مردم از طریق نو آوری های موئثر در ساحه حفظلاصحه، تولیدات و خدمات مربوطه آن متمرکز شده است. شرکت یورومید از حقوق نا محدود و بینظیر توضیع از دو کمپنی عالی رتبه ترکی: ورلد مدیسن  و ایکو ایلش برخوردار است.

هردو کمپنی داروئی متذکره، تحت دستورالعمل جی ام پی اروپائی تولیدات نموده که به طور کامل با مقررات بین المللی داروئی با کار کرد عالیسازگاری داشته و تولیدات آن به 190 کشور پخش میگردد. این تظمین میکند که مشتریان ما در افغانستان میتوانند محصولات داروئی باکیفیت را با اطمینان خاطر خریداری نمایند.

شرکت یورمید برعلاوه پخش دارو، عرضه کنند مشهور محصولات حفظالصحه مانند: تکمیل کننده های غذائی، ویتامینها و  محصولات جلد و مو میباشد. درین بخش کارکرد؛ ما از حقوق انحصاری توضیع یک کمپنی مستقر در انگلستان "نیچر اید" برخوردار هستیم که موئسس آن کمپنی داروئی چندین ملیتی جرمنی ستادا ا ف است.