فروشگاه کابل مارت

فروشگاه کابل مارت

“کابل مارت”  از جمله پیشتاز ترین فروشگاهای شهر کابل بوده٬ که عرضه کننده لوازم خانه ٬ آشپز خانه٬ لوازم دیکوری دفاتر و منازل و لوزم الکترونیکی برای مشتریان خویش میباشد.

برای آگاهی بیشتر در مورد این بخش به و یب سایت ذیل مراجعه نماید. www.ekabulmart.com